0723.07.07.04

Termeni & Conditii

TERMENII SI CONDITIILE GENERALE DE VANZARE (TCGV)


The Cashbox nu va cumpara produse mai vechi de 5 ani. Produsele trebuie sa fie in stare de functionare si curatate inainte de prezentarea spre vanzare catre The Cashbox.

Articolul 1 - Termenii si conditiile generale de vanzare (denumiti in continuare TCGV) se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre BOX COM SH TRADING  S.R.L.-D. prin intermediul magazinului catre CUMPARATOR.
In acest TCGV, principalii termeni au urmatoarea semnificatie: "CUMPARATOR": persoana fizica, firma, companie sau alta entitate juridica care emite o COMANDA. "VANZATOR": societatea comerciala BOX COM SH TRADING SRL-D, cu sediul in Bucuresti , Str. Orsova , nr. 127, sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul J40/4233/06.04.2015, Cod Unic de Inregistrare nr. 34339517/07.04.2015.
"BUNURI si SERVICII": orice produs sau servicii din cele care se comercializeaza prin intermediul magazinului, inclusiv documentele si serviciile mentionate in COMANDA, care urmeaza a fi furnizate de catre VANZATOR CUMPARATORULUI.
"COMANDA": un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre VANZATOR si CUMPARATOR, prin care VANZATORUL este de acord sa livreze BUNURILE si SERVICIILE pe care le comercializeaza CUMPARATORULUI si CUMPARATORUL este de acord sa primeasca aceste BUNURI si SERVICII si sa faca plata acestora.
"CONTRACT": o COMANDA confirmata de catre VANZATOR. Ea  poate fi facuta si direct la showroom.
"DREPTURI DE PROPRIETATE" (denumit in continuare DP): toate drepturile de proprietate materiala, inclusiv dar  fara a se limita la: know-how, patente, marci inregistrate si inregistrari ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
"SPECIFICATII": toate specificatiile si/sau descrierile BUNURILOR si/sau SERVICIILOR asa cum sunt precizate in comanda.
         
Articolul 2 - DOCUMENTE CONTRACTUALE
Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul mai sus mentionat, sau direct la magazin, CUMPARATORUL este de acord cu forma de comunicare  prin care VANZATORUL isi deruleaza operatiunile. Comanda va fi compusa din urmatoarele documente, in ordinea importantei:
1) Comanda (impreuna cu mentiunile clare asupra datelor de livrare si facturare) si conditiile specifice produsului
2) Specificatiile Cumparatorului (acolo unde este cazul)
3) Prezentele Termene si Conditii Generale de Vanzare
Daca VANZATORUL confirma comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor COMENZII. Acceptarea comenzii de catre VANZATOR se considera finalizata atunci cand exista o confirmare electronica (e-mail) din partea VANZATORULUI catre CUMPARATOR, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia, sau direct la magazine. VANZATORUL nu considera in niciun moment o comanda neconfirmata ca avand valoarea unui CONTRACT.

Articolul 3 – VALABILIATE

CONTRACTUL intra in vigoare la confirmarea COMENZII de catre VANZATOR. Confirmarea se face electronic (e-mail) sau direct la magazin. Termenii si conditiile generale de vanzare vor sta la baza Contractului astfel incheiat, in completarea acestora fiind Certificatul de Garantie Produs emis de catre VANZATOR sau un furnizor al acestuia.

Articolul 4 - OBLIGATIILOR VANZATORULUI
4.1 VANZATORUL  va livra BUNURILE si Serviciile care indeplinesc cerintele, nevoile si specificatiile CUMPARATORULUI din comanda;
4.2 Informatiile si pozele prezentate pe site-urile VANZATORULUI, au caracter informativ si pot fi modificate de catre VANZATOR, fara o anuntare prealabila. De asemenea, din considerente legate de spatiu si coerenta structurii informatiei, descrierile produselor pot fi incomplete, insa vanzatorul face eforturi de a prezenta informatiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat in parametrii pentru care a fost achizitionat;
4.3 Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interactiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele mentionate la rubrica "contact". VANZATORUL are libertatea de a gestiona informatiile primite, fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.
4.4 Taxa de timbru verde – valoarea exprimata in lei, platita de catre Vanzator catre societatea autorizata cu preluarea operatiunilor de colectare, transport si valorificare/reciclare a deseurilor echipamentelor electrice si electronice, astfel cum este prevazut de legislatia in vigoare. (daca este cazul).
In conditiile prevazute de lege, pretul Bunurilor electornice afisat pe site, include Taxa de timbru verde. In cazul in care Clientul/Cumparatorul solicita detalii cu privire la suma exacta adaugata la pretul Bunului, acesta va contacta
Departamentul de Relatii cu Clientii.

Articolul 5 - CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA
VANZATORUL poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru produse si servicii ce tin de onorarea comenzii, cu informarea CUMPARATORULUI, nefiind necesar acordul acestuia. VANZATORUL va fi intotdeauna responsabil fata de CUMPARATOR pentru toate obligatiile contractuale.

Articolul 6 - CONFIDENTIALITATE – PUBLICITATE
6.1 Toate informatiile de orice natura furnizate de catre CUMPARATOR VANZATORULUI, vor ramane in proprietatea Vanzatorului si  vor fi utilizate pentru executarea contractului.
6.2 Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de CUMPARATOR cu privire la comanda fara consimtamantul prealabil scris al VANZATORULUI.
6.3 Vanzatorul isi rezerva dreptul de a trimite materiale promotionale cumparatorului. Numarul de telefon notat de client in comanda poate fi folosit pentru informarea clientilor si in comunicari comerciale.

Articolul 7 - TERMENE
7.1 In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare si/sau pornire a Comenzii, VANZATORUL va anunta CUMPARATORUL de termenul estimat de finalizare a livrarii.
7.2 In cazul in care VANZATORUL primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, sau comanda va fi refuzata ca imposibil de realizat.

Articolul 8 - FACTURARE – PLATI
Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare .

Articolul 9 - RISCURI SI RESPONSABILITATI
9.1 Livrare - Vanzatorul se obliga sa livreze Bunurile si Serviciile direct catre Cumparator la magazine si asigura un termen de 48 ore sau mai mare in conditii exceptionale. In conditii exceptionale (meteorologice, starea drumurilor, accidente, etc), Vanzatorul va informa Cumparatorul despre intarzierea survenita si va furniza un termen estimat de livrare.
9.2 Transport – Ambalare - Vanzatorul se descarca de riscurile si responsabilitatile asociate cu Bunurile si Serviciile in momentul predarii acestora catre cumparator sau catre reprezentantul Cumparatorului. Vanzatorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor si Serviciilor si va asigura transmiterea documentelor insotitoare.
9.3 Preturile Bunurilor si Serviciilor afisate pe site nu includ eventualele cheltuieli de livrare.

Articolul 10 – ACCEPTARE
Acceptarea va fi facuta atunci cand Bunurile si Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice mentionate in Comanda. In cazul in care Cumparatorul descopera ca Produsele livrate nu sunt conforme specificatiilor tehnice, atunci Vanzatorul va aduce la conformitate Produsele si Serviciile, fara a imputa Cumparatorului eventuale costuri legate de aceste operatiuni. Atunci cand Cumparatorul depisteaza vicii ascunse, are  dreptul sa notifice în scris comerciantului ca renunta la cumpărare, fara penalitati si fara invocarea unui motiv, Cumparatorul urmand sa primeasca in termen de 3 zile de la primirea de catre Vanzator a produselor retur  pretul Contractului, conditionat de returnarea Bunurilor si Serviciilor. Vanzatorul are dreptul ca atunci cand considera ca actiunile Cumparatorului au fost cu rea credinta sa solicite daune interese catre Cumparator, in conditiile legislatiei.

Articolul 11 – GARANTII
Pe langa orice alte garantii prevazute de legile aplicabile si detaliate in Certificatul de Garantie emis de catre Vanzator, sau furnizorii acestuia, acestea garanteaza Cumparatorul impotriva oricarei non conformitati care poate afecta in intreagime sau o parte a Bunurilor si Serviciilor, cu exceptia uzurii normale. Exceptie fac produsele consumabile, care nu beneficiaza de garantie. In cazul in care lipseste certificatul de garantie acest aspect va fi semnalat in scris obligatoriu in 48 de ore de la primirea produselor si serviciilor. Reclamatiile ulterioare privind acest aspect nu vor mai fi luate in calcul.

Articolul 12 - TRANSFERUL PROPRIETATII
Proprietatea asupra Bunurilor si Serviciilor va fi transferata la momentul efectuarii platii din partea Cumparatorului, in functie de modalitatea  indicata in comanda. La  livrare  se impune semnarea de primire pe factura fiscala in cazul livrarilor efectuate de personalul Vanzatorului. Vanzatorul va permite Cumparatorului deschiderea coletelor inainte de livrare si achitarea contravalorii produselor, asigurand efectuarea probei privind buna functionare a produselor  si predand Cumparatorului, atunci cand este cazul, instructiuni de folosire in limba romana.

Articolul 13 – RASPUNDEREA.
13.1 Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel, pe care Cumparatorul sau oricare terta parte le poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricareia din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare si in special pentru pierderea sau deteriorarea produselor.
13.2 Daca vanzatorul nu executa obligatiile sale, inclusiv in perioada de garantie, Cumparatorul va notifica in scris Vanzatorul asupra acestei neindepliniri. Un plan de actiune va fi validat intre Parti in termen de 3 zile de la notificare.
13.3 Cumparatorul poate sa anuleze o Comanda inainte ca aceasta sa fi fost livrata. In caz contrar, comanda va face obiectul returnarii bunurilor.

Articolul 14 - FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT.
14.1 Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial, a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
14.2 Partea care invocă forţa majoră sau cazul fortuit, este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 3 zile de la producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
14.3 Dacă în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune interese.

Articolul 15 - LEGEA APLICABILA – JURISDICTIA
Prezentul contract este supus legii romane. Orice litigii nascute din interpretarea si executarea acestui contract se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care nu se ajunge la un acord pe aceasta cale se va apela la instantele judecatoresti competente de la sediu Vanzatorului.

Articolul 16 – Preturi
Preturile produselor si serviciilor afisate includ  T.V.A. conform legii in vigoare.Pretul, modalitatea de plata si modalitatea de livrare sunt specificate in Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile si Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

Articolul 17 - PREVEDERI DIVERSE.
Daca una sau mai multe prevederi ale prezentelor TCGV sunt in conflict cu oricare cerinta legal aplicabila, respectivele prevederi nu vor fi aplicate si Partile se vor stradui impreuna sa convina asupra unor noi prevederi care sa respecte spiritul prevederilor initiale. Partile in contract vor fi considerate contractanti independenti si nici uneia din parti nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligatie pe seama sau in dauna celeilalte. Termenii si conditiile din acest contract inlocuiesc alte intelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Parti, referitoare la subiectul prezentului Contract si nu pot fi modificate sau schimbate decat prin intelegere scrisa semnata de ambele parti. CUMPARATORUL a citit aceste termene si conditii generale de vanzare, fiind de acord cu ele in totalitate, in momentul in care lanseaza o comanda.
Vanzatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru greselile de tiparire sau afisare în ceea ce priveste preţuri, caracteristici, imagini etc. În eventualitatea în care pretul produsului sau unele caracteristici ale produsului au fost gresit introduse în bazele noastre de date, sau afisate gresit, iar livrarea nu s-a efectuat inca, vanzatorul isi rezerva dreptul de a anula livrarea respectivului produs si de a anunta clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparuta. Informaţiile prezentate pe site-ul Vanzatorului au caracter informativ si pot fi modificate de catre Vanzator, fara o anuntare prealabila.
Avand in vedere prevederile legislatiei in vigoare privind deseurile de echipamente electrice si electronice, care pot sa contina materiale periculoase cu impact asupra mediului  sau aspura sanatatii omului, daca nu sunt colectate separate, va rugam sa aveti in vedere Simbolul care indica faptul ca echipamentele electrice si electronice fac obiectul unei colectari separate.
În cazul în care aveţi nevoie de asistenţă în service, contactaţi un Centru de Service autorizat. Vă rugăm să aveţi numărul de model, seria produsului, data şi locul achiziţiei, precum şi o scurtă descriere a problemei sau subiectului de interes atunci când contactaţi Centrul de Service.
Produsele in garantie se trimit in sediul nostru din Strada Calea Plevnei, nr. 92, Sector 1, Bucuresti. Dacă produsul este ieşit din perioada de garanţie, contactaţi un Centru de Service autorizat pentru o intervenţie contra cost. Vanzatorul nu este responsabil si nu isi asuma nicio obligatie pentru orice pierderi sau daune care rezulta din descarcarea si utilizarea altor programe software, etc. Compania nu ofera nici un fel de garantie in privinta acuratetei, securitatii sau utilitatii folosirii altor programe decat cele autorizate. Eventualele reclamatii pot fi facute de catre CUMPARATORI la sediul firmei, pe e-mail la: office@thecashbox.ro si la tel. nr.: 0723.07.07.04 precum si la Comisariatul pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti Adresa: Bucureşti, Str. Transilvaniei nr. 2, sectorul 1, cod 010798.